Virgo (Mâm xôi xanh lạnh) Zodiac Salt 30ML

Virgo (Mâm xôi xanh lạnh) Zodiac Salt 30ML

Hàm lượng Nic: 35mg/50mg

Hương vị: Mâm xôi xanh lạnh

Dùng cho Pod System

Xem thêm tại đây: https://podsystemhanoi.com/san-pham/virgo-mam-xoi-xanh-lanh-zodiac-salt-30ml/

Liên hệ

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.