POD DÙNG 1 LẦN CUBE (1.500 hơi) DISPOSABLE

Dung tích Pod Capacity:5ml (khoảng 1.500 hơi)

Dung lượng pin Battery Capacity:1.000mAh

Hàm lượng Nic Nicotine strength:50MG

Trở kháng Resistance: 1.0ohm

Liên hệ

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.