TOP Salt Mixed Bean Ice (Đậu xanh mix đậu đỏ đậu đen lạnh) 30ML

Mixed Bean Ice (Đậu xanh mix đậu đỏ đậu đen lạnh) TOP Salt 30ML

Hàm lượng Nic: 35mg

Hương vị: Đậu xanh mix đậu đỏ đậu đen lạnh

Dùng cho Pod System

Xem thêm tại đây:https://podsystemhanoi.com/san-pham/mixed-bean-ice-dau-xanh-mix-dau-do-dau-den-lanh-top-salt-30ml/ 

320,000 

TOP Salt Mixed Bean Ice (Đậu xanh mix đậu đỏ đậu đen lạnh) 30ML
Mua ngay