Mận Mix Đào Lạnh ( Plum Peach ) Salt Nic By Circle Classic Series 30ML 30MG

Mận Mix Đào Lạnh ( Plum Peach ) Salt Nic By Circle Classic Series 30ML 30MG

Size: 30ml

Hàm lượng Nic: 30mg

Hương vị: Mận Đào

Dùng cho Pod System

Xem thêm tại đây:  https://podsystemhanoi.com/san-pham/man-mix-dao-lanh…series-30ml-30mg/

Liên hệ

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.