Gemini (Táo xanh lạnh) Zodiac Salt 30ML

Gemini (Táo xanh lạnh) Zodiac Salt 30ML

Gemini (Táo xanh lạnh) Zodiac Salt 30ML

Hàm lượng Nic: 35mg/50mg

Hương vị: Táo xanh lạnh

Dùng cho Pod System

Xem thêm tại đây: https://podsystemhanoi.com/san-pham/gemini-tao-xanh-lanh-zodiac-salt-30ml/

Liên hệ

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.