Dot Stick Authentic chính hãng 2021

Dot Stick Authentic By Dotmod

Hộp bao gồm:

  • 1 dotStick Kit
  • 1 dotStick Tank
  • 1 dotStick coil 0.4ohm
  • 1 dotStick coil 1.0ohm
  • Hướng dẫn sử dụng (có tiếng Việt)

Liên hệ

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.