Black Berry (Việt quất đen lạnh) Queen Salt 30ML

Black Berry (Việt quất đen lạnh) Queen Salt 30ML

Hàm lượng Nic: 30mg

Hương vị: Việt quất đen lạnh

Dùng cho Pod System

Xem thêm tại đây:  https://podsystemhanoi.com/san-pham/black-berry-viet-quat-den-lanh-queen-salt-30ml/

Liên hệ

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.